Tin tức

𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐒𝐄𝐋𝐋𝐄𝐑 𝐓𝐑𝐄𝐍𝐂𝐇 𝐂𝐎𝐀𝐓 𝐁𝐘 𝐇𝐔𝐘𝐄𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐔 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄𝐍

17/01/2020 NGUYỄN THỊ HUYỀN CHÂU 2 Nhận xét
𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐒𝐄𝐋𝐋𝐄𝐑 𝐓𝐑𝐄𝐍𝐂𝐇 𝐂𝐎𝐀𝐓 𝐁𝐘 𝐇𝐔𝐘𝐄𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐔 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄𝐍

Những ngày lạnh, giữ ấm là quan trọng nhưng giữ ấm cũng phải thời trang, thanh lịch và phong cách!
𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐞𝐧𝐜𝐡 𝐂𝐨𝐚𝐭 : 4.850.000
𝐆𝐢𝐳𝐚 𝐂𝐨𝐚𝐭 : 5.250.000

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

----------------------
𝐀𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐨𝐧 𝐧𝐞𝐰 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 & 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬
Website: https://huyenchaunguyen.com/
Visit us: 1C Dang Thai Than, Hoan Kiem, Ha Noi
Hotline: 0969893030
#huyenchaunguyen
#fallwinter19
#journey

Bình luận

BÌNH LUẬN:

binh-luan

1 - 21/06/2020 lúc 07:39 -

555

binh-luan

1 - 21/06/2020 lúc 07:38 -

555

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: